Atgriešana

 • Interneta veikalā iegādātas preces iespējams atgriezt četrpadsmit (14) dienu laikā no dienas, kad preces piegādāts patērētājam.
  Preču atgriešanai jāatbilst šādiem nosacījumiem:
  • atpakaļ sūtītajai precei ir jābūt oriģinālajā iepakojumā;
  • iepakojumam jābūt neskartam;
  • produkts un tā iepakojums nav zaudējis savu sākotnējo izskatu. Iepakojuma uzlīmes un aizsargplēves ir neskartas.
  • atpakaļsūtītajai precei pilnībā jāatbilst saņemtajai precei.
  Ja preces iepakojums ir bojātas, vai prece vizuāli izskatās izmantota, nauda netiks atgriezta.
  Ja ir ievēroti iepriekš uzskaitītie nosacījumi, jums jāuzraksta pieteikums brīvā formā par produkta atgriešanu, norādot šādu informāciju: rēķina numuru, produkta nosaukumu un cenu, konta numuru naudas atgriešai. Kā arī, jums jāraksta, ka jūs piekrītat piemērotajai atpakaļsūtīšanas maksai. Kosmētikas, kuru iepakojums ir atvērts, nav atgriežamas.
  Šis pieteikums ir jānosūta uz e-pastu info@vitaliberata.lv.
  Pēc pieteikuma saņemšanas un izskatīšanas nosūtīsim jums jaunu preci ar kurjera pakalpojumu, vai atgriezīsim jūsu maksājumu ar pārskaitījumu jūsu norādītajā kontā.
  Saskaņā ar Lietuvas Republikas ekonomikas ministra rīkojuma 6.362. Punkta 4. apakšpunktu kvalitātes kosmētikas preces (kodi saskaņā ar Kombinēto preču nomenklatūru - 33.03 - 33.07) nedrīkst mainīt vai atsaukt.